Rik Braam (penningmeester)

Alfons Geverinck

Gilbert Heutinck (voorzitter)

Mark Wielens (secretaris)